GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, ticari merkezi İncesu Mahallesi, Sırıncak Caddesi No: 100 Atakum/Samsun adresinde bulunan bir Türk şirketi olan veri sorumlusu Reeder Dükkan tarafından kullanıcıların duygu durumlarını, hislerini bildirdikleri ve kullanıcıların çalışma motivasyonlarını artırma konusunda analiz yapma imkanı sağlayan uygulamaya (“Ifeel uygulaması”) üye olan kişilerin verilerine ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir.

Reeder, Ifeel uygulaması ile kullanıcıların duygu durumlarını, hislerini bildirmeleri ile kullanıcıların çalışma motivasyonlarını artırma konusunda analiz yapma imkanı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kişisel Verileriniz, Toplanma Amacı ve Nedenleri

Reeder Ifeel uygulaması ile kullanıcıların isim, soyisim, e-posta, duygu durum ve hislerine ilişkin verilerini toplamaktadır.

Reeder, bu verileri şirket çalışanı olan kullanıcıların duygu durumlarını ve hislerini bildirmeleri ile kullanıcıların bu verilerini inceleyerek çalışma motivasyonlarını artırmak amacıyla toplamaktadır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel Verileriniz

Kişisel Veriler, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz veya adresiniz gibi kişisel tanımlayıcı içeren verilerdir. Bu verileri sadece aşağıdaki hallerde paylaşırız:

Herhangi bir kanuna, düzenlemeye, geçerli yasal tebligata (örneğin, tarafımıza tebliğ olunan mahkeme celpleri veya ilamları) veya herhangi bir resmi veya düzenleyici kurumdan alınan talebe riayet etme, Hizmet Kullanım Şartlarını veya Satış Koşullarını icra etmek, Ifeel uygulamasının güvenliğini veya bütünlüğünü sağlama ve/veya Reeder’ın, çalışanlarının, kullanıcıların veya başkalarının haklarını, mallarını veya emniyetini korumak için makul çerçevede gerekli olma hallerinde paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi şirketimizin satışı, birleşmesi, iflası, varlıklarının satışı veya yeniden yapılanması ile bağlantılı olarak ifşa veya transfer edebiliriz. Kişisel verileriniz farklı bir şirket tarafından işleneceğinden ve yeni kuruluşa transfer edilen kişisel verileriniz için işbu Gizlilik Politikasının geçerli olacağından haberdar ederiz.

Kimliğinizi belirlemeyen veriler (Anonim veriler)

Kimliğinizi açığa çıkarmayan anonim verileri, çalışanların çalışma motivasyonlarını artırmak amacıyla araştırma veya raporlar sunmak suretiyle çeşitli yollarla ortaklarımızla ve kamuyla paylaşabilir veya bu verilerden gelir elde edebiliriz. Anonim bilgileri paylaşırken, söz konusu verilerin kimliğinizi açığa çıkarmamasına yönelik uygun prosedürler uygular ve verilerin alıcısının size geri kimlik belirleme işlemi yapmasını sözleşme kapsamında yasaklarız.

Anonim verilerinizi ayrıca çalışan, müşteri, ürün ve hizmet değerlendirmeleri ve analizleri sunmak, gerçekleştirmek ve çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak ve kimliğinizi açıklamadan veri tabanları oluşturmak için Reeder Grup şirketleri ile paylaşabiliriz. Reeder Grup Şirketleri, bu tür detayların ve bilgilerin anonimleştirilmesi sonrasında, bu tür detayları ve bilgileri, gelir elde etme amaçlı her türlü faaliyetin icrası için de kullanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel Verilerinizi Ifeel uygulama hesabını devam ettirdiğiniz sürece depoluyoruz. Ifeel hesabınızı kapatmanız ve Ifeel hizmetimizden faydalanmak istememeniz halinde verilerinizi 5 yıl süreyle muhafaza ediyoruz. Sürenin sonunda tüm kişisel verileriniz geri dönüşü olmayacak şekilde tüm sistemlerimizden silinmektedir.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kapsamındaki Yasal Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine dayanarak
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizde Değişiklik Yapılması

Ifeel Uygulaması üzerinden ifşa ettiğiniz verileri Ifeel hesap tercihlerinizden değiştirebilirsiniz. Ifeel hesabınızdan verilere ilişkin değişiklik yapmanız halinde, söz konusu değişiklikler siz veya Ifeel Hizmetini kullanan başka kişiler tarafından görülemeyecektir.

Ifeel Hesabınızın Devre Dışı Bırakılması

Ifeel hesabınızı devre dışı bıraktığınızda, e-posta adresiniz, isim ve soyadınız gibi bilgilerle sınırlı olmamak üzere, kimliğinizi ortaya çıkarabilecek veriler Ifeel hizmetinden kaldırılır. Bu verilerin yedek kopyaları, sunucumuzdan otomatik bir takvime dayalı olarak kaldırılacak, yani kısa bir süreliğine arşivimizde kalmaya devam edebilecektir. Reeder, hesabınızı devre dışı bırakmanız sonrasında da kimliksizleştirilmiş verilerinizi kullanmaya devam edebilir.

İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili soru ve taleplerinizi İncesu Mahallesi, Sırıncak Caddesi No: 100 Atakum/Samsun adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Soru ve taleplerinizin cevaplandırılabilmesi için, talebinizin açık ve net olması gerekmektedir.

 

Yukarı Çık